ลำดับ ชื่อเขื่อน ตำบล อำเภอ จังหวัด ประเภทอาคาร ประเภทโครงการ
841 อ่างฯ โกรกกระโดน สีสุก จักราช นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการพระราชดำริขนาดเล็ก
842 อ่างฯ หนองเต็ง สีละกอ จักราช นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
843 อ่างฯ บ้านหนองปรึก ทุ่งอรุณ โชคชัย นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
844 ฝายบ้านพะโค กระโทก โชคชัย นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
845 ฝายบ้านหนองกก ห้วยจมูกฉีก ท่าจะหลุง โชคชัย นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
846 ทรบ. คลองช่องโค ด่านเกวียน โชคชัย นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
847 ฝายบ้านท่าเยี่ยม ท่าเยี่ยม โชคชัย นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
848 ฝายบ้านท่าลาดขาว ท่าลาดขาว โชคชัย นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
849 อ่างฯ คลองโข และขุดลอก ด่านเกวียน โชคชัย นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
850 อ่างฯ บ้านราษฎร์สามัคคี โนนสมบูรณ์ เสิงสาง นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการพระราชดำริขนาดเล็ก
851 อ่างฯ ลำไซกง โนนสมบูรณ์ เสิงสาง นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
852 อ่างฯ บ้านหนองตะแบก โนนสมบูรณ์ เสิงสาง นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
853 อ่างฯ บ้านหนองสนวน กุดโบสถ์ เสิงสาง นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
854 ฝายบ้านกุดโบสถ์ กุดโบสถ์ เสิงสาง นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
855 อ่างฯ คลองรบ โนนสมบูรณ์ เสิงสาง นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
856 ฝายบ้านสระตะเคียน สระตะเคียน เสิงสาง นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
857 อ่างฯ บ้านบุงิ้ว สระตะเคียน เสิงสาง นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
858 อ่างฯ หนองไผ่ใหญ่ เสิงสาง เสิงสาง นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
859 อ่างฯ หนองช้างตาย สุขไพบูลย์ เสิงสาง นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
860 อ่างฯ ห้วยหัวลาด แชะ ครบุรี นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
แสดง 841 - 860 ระเบียน (จากทั้งหมด 1919 ระเบียน)
หน้า 43/96 |  <<   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96   >>