ลำดับ ชื่อเขื่อน ตำบล อำเภอ จังหวัด ประเภทอาคาร ประเภทโครงการ
821 อ่างฯ บ้านบุกระโทก หนองหัวแรด หนองบุนมาก นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
822 ฝายบ้านสารภี สารภี หนองบุนมาก นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
823 ฝายบ้านโคกสะอาด จักราช จักราช นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
824 อ่างฯ บ้านเหมสูง ทองหลาง จักราช นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
825 อ่างฯ บ้านหนองหญ้าปล้อง คลองเมือง จักราช นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
826 อ่างฯ บ้านดงพลอง คลองเมือง จักราช นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
827 ฝายตะกุดเครือปลอก จักราช จักราช นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
828 อ่างฯ บ้านพระนารายณ์ คลองเมือง จักราช นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
829 ฝายบ้านโนนพฤกษ์ จักราช จักราช นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
830 ฝายบ้านโนนงิ้ว ทรบ.ห้วยตะโก หนองพลวง จักราช นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
831 อ่างฯ บ้านโนนเสมา หินโคน จักราช นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
832 ฝายบ้านละกอ ศรีละกอ จักราช นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
833 ฝายบ้านบุ หนองพลวง จักราช นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
834 ฝายบ้านลุงถ่อน ศรีละกอ จักราช นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
835 อ่างฯ บ้านคลองเมือง คลองเมือง จักราช นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
836 อ่างฯ บ้านโคกหนองโสน สีสุก จักราช นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
837 อ่างฯ บ้านหนองนกคุ้ม หนองขาม จักราช นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
838 อ่างฯ ห้วยอ่างหิน สีสุก จักราช นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการพระราชดำริขนาดเล็ก
839 ขุดคลองส่งน้ำบ้านช่องโค สีสุก จักราช นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
840 ฝายบ้านเหมต่ำ ทองหลาง จักราช นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
แสดง 821 - 840 ระเบียน (จากทั้งหมด 1919 ระเบียน)
หน้า 42/96 |  <<   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96   >>