ลำดับ ชื่อเขื่อน ตำบล อำเภอ จังหวัด ประเภทอาคาร ประเภทโครงการ
801 ฝายห้วยตะโก้ ตะโก ห้วยแถลง นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
802 อ่างฯ บ้านโคกวังวน หนองยาง เฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
803 อ่างฯ บ้านหนองบัวรี ท่าช้าง เฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
804 อ่างฯ บ้านกุดอ้อ บ้านส้ม ช้างทอง เฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
805 ฝายท่าประกึง ท่าช้าง เฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
806 ฝายคลองลำเจียบนอก ช้างทอง เฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
807 ฝายบ้านหมูสี พระพุทธ เฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
808 ฝายลำตะคองใหญ่ พระพุทธ เฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
809 ฝายลำช่องโค พระพุทธ เฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
810 อ่างฯ โกรกไม้แดง ท่าช้าง เฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการพระราชดำริขนาดเล็ก
811 อ่างฯ หนองระหอก บ้านใหม่ หนองบุนมาก นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
812 อ่างฯ หนองตะไก้ หนองตะไก้ หนองบุนมาก นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
813 อ่างฯ บ้านยอกขาม หนองตะไก้ หนองบุนมาก นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
814 อ่างฯ บ้านยุบใหญ่ หนองบุนนาก หนองบุนมาก นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
815 ฝายบ้านสระซาง ไทยเจริญ หนองบุนมาก นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
816 อ่างฯ คลองสวายสอ หนองบุนนาก หนองบุนมาก นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
817 อ่างฯ หนองบุญนาค หนองบุนนาก หนองบุนมาก นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
818 อ่างฯ หนองชายแจว หนองบุนนาก หนองบุนมาก นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
819 อ่างฯ ซับมาบสมอ แหลมทอง หนองบุนมาก นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
820 ฝายหนองกระทิง สารภี หนองบุนมาก นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
แสดง 801 - 820 ระเบียน (จากทั้งหมด 1919 ระเบียน)
หน้า 41/96 |  <<   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96   >>