ลำดับ ชื่อเขื่อน ตำบล อำเภอ จังหวัด ประเภทอาคาร ประเภทโครงการ
781 อ่างฯ บ้านแสนสุข ห้วยแถลง ห้วยแถลง นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
782 อ่างฯ บ้านสระมะค่า หินดาด ห้วยแถลง นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
783 อ่างฯ บ้านสระตะคร้อ หินดาด ห้วยแถลง นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
784 อ่างฯ หนองม่วงใหญ่ งิ้ว ห้วยแถลง นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
785 อ่างฯ บ้านหนองแวงน้อย เมืองพลับพลา ห้วยแถลง นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
786 อ่างฯ บ้านคอกควาย เมืองพลับพลา ห้วยแถลง นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
787 ฝายบ้านตาด่อน หลุ่งตะเคียน ห้วยแถลง นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
788 อ่างฯ บ้านหนองสายไพร หลุ่งตะเคียน ห้วยแถลง นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
789 อ่างฯ บ้านโนนขี้ตุ่น กงรถ ห้วยแถลง นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
790 อ่างฯ ห้วยลำปูน งิ้ว ห้วยแถลง นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
791 อ่างฯ บ้านสระทอง ทับสวาย ห้วยแถลง นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
792 ฝายบ้านโนนงิ้ว ทรบ.ห้วยตะโก งิ้ว ห้วยแถลง นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
793 ฝายบ้านโนนฤาษี เมืองพลับพลา ห้วยแถลง นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
794 อ่างฯ บ้านกระทุ่มแท่น หลุ่งตะเคียน ห้วยแถลง นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
795 ฝายบ้านเมืองพลับพลา เมืองพลับพลา ห้วยแถลง นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
796 อ่างฯ กระทุ่มแท่น หลุ่งตะเคียน ห้วยแถลง นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
797 ฝายบ้านท่าลี่ เมืองพลับพลา ห้วยแถลง นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
798 ฝายบ้านหนองโกสีย์ หลุ่งประดู่ ห้วยแถลง นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
799 ฝายหินลึก หลุ่งตะเคียน ห้วยแถลง นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
800 ฝายบ้านหนองผักโพด หลุ่งประดู่ ห้วยแถลง นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
แสดง 781 - 800 ระเบียน (จากทั้งหมด 1919 ระเบียน)
หน้า 40/96 |  <<   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96   >>