ลำดับ ชื่อเขื่อน ตำบล อำเภอ จังหวัด ประเภทอาคาร ประเภทโครงการ
61 อ่างเก็บน้ำลำจังหัน สำโรงใหม่ ละหานทราย บุรีรัมย์ อ่างเก็บน้ำขนาดกลาง โครงการชลประทานขนาดกลาง
62 อ่างเก็บน้ำคลองมะนาว โนนดินแดง โนนดินแดง บุรีรัมย์ อ่างเก็บน้ำขนาดกลาง โครงการชลประทานขนาดกลาง
63 อ่างเก็บน้ำห้วยน้อย โคกล่าม ลำปลายมาศ บุรีรัมย์ อ่างเก็บน้ำขนาดกลาง โครงการชลประทานขนาดกลาง
64 อ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่ โคกล่าม ลำปลายมาศ บุรีรัมย์ อ่างเก็บน้ำขนาดกลาง โครงการชลประทานขนาดกลาง
65 อ่างเก็บน้ำห้วยขี้หนู ลำปลายมาศ ลำปลายมาศ บุรีรัมย์ อ่างเก็บน้ำขนาดกลาง โครงการชลประทานขนาดกลาง
66 โครงการสูบน้ำลำปลายมาศ บ้านยาง ลำปลายมาศ บุรีรัมย์ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า โครงการชลประทานขนาดกลาง
67 ฝายปะคำ โคกมะม่วง ปะคำ บุรีรัมย์ ฝาย คสล. โครงการชลประทานขนาดกลาง
68 อ่างเก็บน้ำห้วยยาง ดอนอะราง หนองกี่ บุรีรัมย์ อ่างเก็บน้ำขนาดกลาง โครงการชลประทานขนาดกลาง
69 อ่างเก็บน้ำห้วยสวาย สองชั้น กระสัง บุรีรัมย์ อ่างเก็บน้ำขนาดกลาง โครงการชลประทานขนาดกลาง
70 ฝายบ้านไพศาล ไพศาล ประโคนชัย บุรีรัมย์ ฝาย คสล. โครงการชลประทานขนาดกลาง
71 อ่างเก็บน้ำห้วยเมฆา บึงเจริญ บ้านกรวด บุรีรัมย์ อ่างเก็บน้ำขนาดกลาง โครงการชลประทานขนาดกลาง
72 อ่างเก็บน้ำห้วยตาเขียว สายตะกู บ้านกรวด บุรีรัมย์ อ่างเก็บน้ำขนาดกลาง โครงการชลประทานขนาดกลาง
73 อ่างเก็บน้ำลำตะโคง หัวฝาย แคนดง บุรีรัมย์ อ่างเก็บน้ำขนาดกลาง โครงการชลประทานขนาดกลาง
74 ฝายหินทิ้งบ้านกุดชุมแสง สตึก สตึก บุรีรัมย์ ฝายหินทิ้ง โครงการชลประทานขนาดกลาง
75 อ่างเก็บน้ำห้วยตะโก จันทบเพชร บ้านกรวด บุรีรัมย์ อ่างเก็บน้ำขนาดกลาง โครงการชลประทานขนาดกลาง
76 อ่างเก็บน้ำห้วยเสนง เฉนียง เมือง สุรินทร์ อ่างเก็บน้ำขนาดกลาง โครงการชลประทานขนาดกลาง
77 อ่างเก็บน้ำอำปึล เทนมีย์ เมือง สุรินทร์ อ่างเก็บน้ำขนาดกลาง โครงการชลประทานขนาดกลาง
78 อ่างเก็บน้ำห้วยตาเกาว์ กาบเชิง กาบเชิง สุรินทร์ อ่างเก็บน้ำขนาดกลาง โครงการชลประทานขนาดกลาง
79 อ่างเก็บน้ำห้วยด่าน ด่าน กาบเชิง สุรินทร์ อ่างเก็บน้ำขนาดกลาง โครงการชลประทานขนาดกลาง
80 อ่างเก็บน้ำห้วยสิง ด่าน กาบเชิง สุรินทร์ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
แสดง 61 - 80 ระเบียน (จากทั้งหมด 1919 ระเบียน)
หน้า 4/96 |  <<   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96   >>