ลำดับ ชื่อเขื่อน ตำบล อำเภอ จังหวัด ประเภทอาคาร ประเภทโครงการ
761 ฝายบ้านสนุ่น ตาอิน ท่าหลวง พิมาย นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
762 ฝายโนนสะเดา หนองระเวียง พิมาย นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
763 ฝายบ้านนาตาหิน หนองระเวียง พิมาย นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
764 อ่างฯ หนองขามป้อม หนองระเวียง พิมาย นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
765 ฝายบ้านละหลอดใต้ ธารละหลอด พิมาย นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
766 อ่างฯ โกรกขี้หนู โบสถ์ พิมาย นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
767 อ่างฯ หนองตะคลอง รังกาใหญ่ พิมาย นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
768 ฝายบ้านสัมฤทธิ์ สัมฤทธิ์ พิมาย นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
769 อ่างฯ หนองแร้งเฒ่า โบสถ์ พิมาย นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
770 ฝายวังตาเตาะ หนองระเวียง พิมาย นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
771 ฝายบ้านวังหิน ในเมือง พิมาย นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
772 ขุดลอกคลองส่งน้ำจาก ปตร.บ้านรังกา รังกาใหญ่ พิมาย นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
773 อ่างฯ หนองม่วงหวาน งิ้ว ห้วยแถลง นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
774 อ่างฯ บ้านหนองตะไก้ เมืองพลับพลา ห้วยแถลง นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
775 อ่างฯ บ้านตะแกรง หลุงตะเคียน ห้วยแถลง นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
776 อ่างฯ ห้วยหินดาด หินดาด ห้วยแถลง นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
777 อ่างฯ บึงพลับพลา เมืองพลับพลา ห้วยแถลง นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
778 อ่างฯ หลุ่งประดู่ หลุ่งประดู่ ห้วยแถลง นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
779 อ่างฯ หนองผักโพด หลุ่งประดู่ ห้วยแถลง นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
780 อ่างฯ ห้วยแคน ห้วยแคน ห้วยแถลง นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
แสดง 761 - 780 ระเบียน (จากทั้งหมด 1919 ระเบียน)
หน้า 39/96 |  <<   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96   >>