ลำดับ ชื่อเขื่อน ตำบล อำเภอ จังหวัด ประเภทอาคาร ประเภทโครงการ
741 อ่างฯ บ้านหันห้วยทราย หันห้วยทราย ประทาย นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
742 ฝายบ้านโนนเพ็ด กระทุ่มราย ประทาย นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
743 อ่างฯ ระเลิงเบ็น วังไม้แดง ประทาย นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
744 ฝายบ้านห้วยหัวสะพาน โนนเพ็ด ประทาย นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
745 อ่างฯ หนองเรือ ดอนมัน โคกกลาง ประทาย นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
746 ฝายวังประดู่ ดงเค็ง ประทาย ประทาย นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
747 ฝายลำแอก เมืองโคน ประทาย นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
748 ฝายหันห้วยทราย ห้นห้วยทราย ประทาย นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
749 ฝายบ้านตลาดไทร ตลาดไทร ประทาย นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
750 ทำนบท่าหลวง ท่าหลวง พิมาย นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
751 อ่างฯ ปากประคาบ ท่าหลวง พิมาย นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
752 ฝายบ้านตาปัน รังกาใหญ่ พิมาย นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
753 อ่างฯ สระจันทร์ ในเมือง พิมาย นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
754 ปรับปรุงทำนบท่าแพ รังกาใหญ่ พิมาย นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
755 อ่างฯ บ้านหนองระเวียง หนองระเวียง พิมาย นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
756 ทำนบบ้านตะบอง โบสถ์ พิมาย นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
757 ฝายบ้านพุทธา ห้วยน้ำเค็ม รังกาใหญ่ พิมาย นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
758 อ่างฯ บ้านหนองบัวคำ หนองระเวียง พิมาย นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
759 อ่างฯ บ้านโคกขาม โบสถ์ พิมาย นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
760 อ่างฯ บ้านโนนไม้แดง โบสถ์ พิมาย นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
แสดง 741 - 760 ระเบียน (จากทั้งหมด 1919 ระเบียน)
หน้า 38/96 |  <<   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96   >>