ลำดับ ชื่อเขื่อน ตำบล อำเภอ จังหวัด ประเภทอาคาร ประเภทโครงการ
721 อ่างฯ บ้านหนองแวง ตลาดไทร ชุมพวง นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
722 อ่างฯ บ้านหนองบัว ตลาดไทร ชุมพวง นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
723 ฝายบ้านท่าลาด ท่าลาด ชุมพวง นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
724 อ่างฯ บ้านหนองปรือแก้ว ท่าลาด ชุมพวง นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
725 อ่างฯ บ้านหนองนาดี โนนตูม ชุมพวง นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
726 อ่างฯ หนองหว้า ตลาดไทร ชุมพวง นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
727 ฝายบ้านตาทุ่ง ชุมพวง ชุมพวง นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
728 ฝายบ้านยาง ชุมพวง ชุมพวง นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
729 ฝายห้วยบง ท่าลาด ชุมพวง นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
730 ฝายคลองหัวช้าง ประสุข ชุมพวง นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
731 ฝายบ้านดอนตุม สาหร่าย ชุมพวง นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
732 อ่างฯ บ้านวังม่วง ทุ่งสว่าง ประทาย นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
733 อ่างฯ หนองพลวง หนองพลวง ประทาย นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
734 อ่างฯ หนองสี่เหลี่ยม กระทุ่มราย ประทาย นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
735 ฝายบ้านเขว้า กระทุ่มราย ประทาย นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
736 ทำนบห้วยลึกบ้านโนนงิ้ว วังไม้แดง ประทาย นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
737 อ่างฯ คึมหญ้านาง วังไม้แดง ประทาย นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
738 อ่างฯ วังไม้แดง วังไม้แดง ประทาย นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
739 ทำนบหนองหวาย หนองพลวง ประทาย นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
740 อ่างฯ โศกผึ้ง หนองพลวง ประทาย นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
แสดง 721 - 740 ระเบียน (จากทั้งหมด 1919 ระเบียน)
หน้า 37/96 |  <<   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96   >>