ลำดับ ชื่อเขื่อน ตำบล อำเภอ จังหวัด ประเภทอาคาร ประเภทโครงการ
681 อ่างฯ บ้านป่าตอง โนนทองหลาง บัวใหญ่ นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
682 อ่างฯ โสกงูเหลือม ขุนทอง บัวใหญ่ นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
683 อ่างฯ บ้านดอนชุมช้าง โนนทองหลาง บัวใหญ่ นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
684 ฝายบ้านตะคร้อ ด่านช้าง บัวใหญ่ นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
685 อ่างฯ บ้านหนองหว้าเอน ขุนทอง บัวใหญ่ นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
686 ฝายบ้านห้วยยาง ห้วยยาง บัวใหญ่ นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
687 ฝายบ้านทองหลางน้อย ดอนตะหนิน บัวใหญ่ นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
688 อ่างฯ บ้านสระพระเนียด หนองบัวสะอาด บัวใหญ่ นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
689 อ่างฯ บ้านหนองรกฟ้า ด่านช้าง บัวใหญ่ นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
690 ฝายบ้านกุดจอก กุดจอก บัวใหญ่ นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
691 อ่างฯ หนองขี้หนู ห้วยยาง บัวใหญ่ นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
692 อ่างฯ หนองไทร ห้วยยาง บัวใหญ่ นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
693 ฝายห้วยยาง เสมาใหญ่ บัวใหญ่ นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
694 อ่างฯ โคกสะอาด โนนทองหลาง บัวใหญ่ นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
695 อ่างฯ บ้านโคกกลาง ขุนทอง บัวใหญ่ นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
696 อ่างฯ ตลุกหิน ห้วยยาง บัวใหญ่ นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
697 อ่างฯ ขุนทอง ขุนทอง บัวใหญ่ นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
698 ฝายบ้านหันเก่า บัวใหญ่ บัวใหญ่ นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
699 อ่างฯ หนองนมวัว ห้วยยาง บัวใหญ่ นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
700 อ่างฯ บ้านดอนแปะ กุดจอก บัวใหญ่ นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
แสดง 681 - 700 ระเบียน (จากทั้งหมด 1919 ระเบียน)
หน้า 35/96 |  <<   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96   >>