ลำดับ ชื่อเขื่อน ตำบล อำเภอ จังหวัด ประเภทอาคาร ประเภทโครงการ
661 ฝายบ้านหนองหว้า โพนทอง กิ่ง อ.สีดา นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
662 อ่างฯ หนองใหญ่ สีดา กิ่ง อ.สีดา นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
663 อ่างฯ หนองจิก สีดา กิ่ง อ.สีดา นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
664 ฝายบ้านนาแค โนนสำราญ แก้งสนามนาง นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
665 อ่างฯ หนองบัวกอง บึงพะไล แก้งสนามนาง นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
666 อ่างฯ หนองน้ำขุ่น สีสุก แก้งสนามนาง นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
667 อ่างฯ บ้านศูนย์กลาง แก้งสนามนาง แก้งสนามนาง นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
668 อ่างฯ บ้านแก่งขาม แก้งสนามนาง แก้งสนามนาง นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
669 ฝายบ้านกุดปลาฉลาด บึงสำโรง แก้งสนามนาง นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
670 อ่างฯ หนองหกตำลึง หนองบัวสะอาด บัวใหญ่ นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
671 อ่างฯ บ้านนานิคม ด่านช้าง บัวใหญ่ นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
672 ฝายบ้านกู่ ดอนตะหนิน บัวใหญ่ นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
673 อ่างฯ ดอนชุมช้าง หนองกก โนนทองหลาง บัวใหญ่ นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
674 อ่างฯ ละเลิงเสว กุดจอก บัวใหญ่ นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
675 ฝายบ้านดอนฆ่าเสือ บัวใหญ่ บัวใหญ่ นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
676 อ่างฯ บ้านหนองกระทุ่ม หนองบัวสะอาด บัวใหญ่ นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
677 อ่างฯ บ้านหนองบัวสะอาด หนองบัวสะอาด บัวใหญ่ นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
678 ฝายบ้านคูขาด หนองบัวสะอาด บัวใหญ่ นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
679 อ่างฯ บ้านไร่ โนนทองหลาง บัวใหญ่ นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
680 ฝายห้วยละเลิงใหญ่ เสมาใหญ่ บัวใหญ่ นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
แสดง 661 - 680 ระเบียน (จากทั้งหมด 1919 ระเบียน)
หน้า 34/96 |  <<   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96   >>