ลำดับ ชื่อเขื่อน ตำบล อำเภอ จังหวัด ประเภทอาคาร ประเภทโครงการ
641 ฝายบ้านชงโค วังโพธิ์ บ้านเหลื่อม นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
642 อ่างฯ บ้านโคกกระเบื้อง โคกกระเบื้อง บ้านเหลื่อม นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
643 ฝายห้วยวังชมพู่ ดอนยาวใหญ่ โนนแดง นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
644 ฝายห้วยนาใหม่ ดอนยาวใหญ่ โนนแดง นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
645 ฝายลำห้วยเตย วังหิน โนนแดง นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
646 ฝายบ้านโนนตาเถร โนนตาเถร โนนแดง นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
647 ทำนบป่าหวาย บัวลาย กิ่ง อ.บัวลาย นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
648 อ่างฯ วังขอนสัก เมืองพะไล กิ่ง อ.บัวลาย นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
649 อ่างฯ ห้วยติ้ว หนองหว้า กิ่ง อ.บัวลาย นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
650 อ่างฯ บ้านโนนจาน โนนจาน กิ่ง อ.บัวลาย นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
651 อ่างฯ บ้านหนองแสง บัวลาย กิ่ง อ.บัวลาย นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
652 อ่างฯ ฝายหลวง บัวลาย กิ่ง อ.บัวลาย นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
653 ฝายบ้านบัวลาย บัวลาย กิ่ง อ.บัวลาย นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
654 อ่างฯ บ้านวังโพน บัวลาย กิ่ง อ.บัวลาย นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
655 อ่างฯ หนองคอม โนนจาน กิ่ง อ.บัวลาย นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
656 อ่างฯ บ้านใต้ หนองตาดใหญ่ กิ่ง อ.สีดา นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
657 ฝายบ้านตาลาด โพนทอง กิ่ง อ.สีดา นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
658 ฝายบ้านมะค่า โพนทอง กิ่ง อ.สีดา นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
659 ฝายบ้านโนนสังข์ โพนทอง กิ่ง อ.สีดา นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
660 ฝายบ้านโนนกอก สามเมือง กิ่ง อ.สีดา นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
แสดง 641 - 660 ระเบียน (จากทั้งหมด 1919 ระเบียน)
หน้า 33/96 |  <<   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96   >>