ลำดับ ชื่อเขื่อน ตำบล อำเภอ จังหวัด ประเภทอาคาร ประเภทโครงการ
621 อ่างฯ บ้านดอนลำดวน บ้านปรางค์ คง นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
622 ฝายบ้านตะโก บ้านปรางค์ คง นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
623 อ่างฯ บ้านหินหล่อง หนองมะนาว คง นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
624 อ่างฯ บ้านหนองสะแก หนองบัว คง นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
625 ฝายบ้านโนนเต็ง - บ้านไร่ คูขาด คง นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
626 อ่างฯ หนองหวาย หนองบัว คง นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
627 อ่างฯ บ้านโนนปอแดง หนองบัว คง นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
628 ฝายโกรกลาด ดอนใหญ่ คง นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
629 อ่างฯ บ้านกระถิน เทพาลัย คง นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
630 อ่างฯ โปร่งเป็น หนองมะนาว คง นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
631 ฝายบ้านโนนพลกรัง ตาจั่น คง นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
632 ฝายหนองโพ เทพาลัย คง นครราชสีมา ฝายทดน้ำ โครงการพระราชดำริขนาดเล็ก
633 ฝายบ้านโนนทองหลาง วังโพธิ์ บ้านเหลื่อม นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
634 อ่างฯ บ้านสระสี่เหลี่ยม โคกกระเบื้อง บ้านเหลื่อม นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
635 อ่างฯ บ้านตาหนิน โคกกระเบื้อง บ้านเหลื่อม นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
636 อ่างฯ ห้วยผาแดง โคกกระเบื้อง บ้านเหลื่อม นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
637 อ่างฯ บ้านโคกสามัคคี โคกกระเบื้อง บ้านเหลื่อม นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
638 อ่างฯ บ้านดอนทอง บ้านเหลื่อม บ้านเหลื่อม นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
639 อ่างฯ บ้านนา วังโพธิ์ บ้านเหลื่อม นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
640 อ่างฯ หนองช่อระกา ช่อระกา บ้านเหลื่อม นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
แสดง 621 - 640 ระเบียน (จากทั้งหมด 1919 ระเบียน)
หน้า 32/96 |  <<   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96   >>