ลำดับ ชื่อเขื่อน ตำบล อำเภอ จังหวัด ประเภทอาคาร ประเภทโครงการ
601 อ่างฯ บ้านหลุมข้าว หลุมข้าว โนนสูง นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
602 ฝายบ้านขาคีม หลุมข้าว โนนสูง นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
603 ฝายบ้านหนองอ้อ เมืองปราสาท โนนสูง นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
604 อ่างฯ หนองโนนจันดุม ใหม่ โนนสูง นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
605 อ่างฯ หนองบ้านโนนมันเทศ ลำมูล โนนสูง นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
606 ฝายลำปราสาท หลุมข้าว โนนสูง นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
607 อ่างฯ บ้านโนนตากลาง เมืองปราสาท โนนสูง นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
608 อ่างฯ หนองบ้านด่านระกา ใหม่ โนนสูง นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
609 ฝายบ้านด่านติง จันอัด โนนสูง นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
610 ฝายบ้านโค้งกระชาย จันอัด โนนสูง นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
611 ฝายบ้านโนนพรม ลำคอหงษ์ โนนสูง นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
612 อ่างฯ บึงตลาดเกวียน ดอนชมพู โนนสูง นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
613 ฝายบ้านส้ม ตะกุดเวียน ดอนชมพู โนนสูง นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
614 ฝายห้วยดอนมันกะชาก ขามเฒ่า โนนสูง นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
615 ฝายบ้านขามโนนสันติ บิง โนนสูง นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
616 ทำนบดินปอปิด ห้วยไผ่ คูขาด คง นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
617 อ่างฯ โปร่งเหล็กไฟ หนองมะนาว คง นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
618 อ่างฯ ห้วยทราย พะเนียด หนองมะนาว คง นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
619 อ่างฯ บ้านหนองแขม ดอนใหญ่ คง นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
620 ฝายบ้านตาชู ตาจั่น คง นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
แสดง 601 - 620 ระเบียน (จากทั้งหมด 1919 ระเบียน)
หน้า 31/96 |  <<   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96   >>