ลำดับ ชื่อเขื่อน ตำบล อำเภอ จังหวัด ประเภทอาคาร ประเภทโครงการ
581 อ่างฯ ห้วยดอนปูน สระพระ กิ่ง อ.พระทองคำ นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
582 ฝายบ้านโคกดินแดง ทัพรั้ง กิ่ง อ.พระทองคำ นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
583 ฝายบ้านหอกลอง ด่านจาก โนนไทย นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
584 ฝายบ้านหนองกระสัง ด่านจาก โนนไทย นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
585 ฝายบ้านห้วย ห้วยม่วง สายออ โนนไทย นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
586 ฝายบ้านด่านจาก ด่านจาก โนนไทย นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
587 ฝายบ้านทรงธรรม สำโรง โนนไทย นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
588 อ่างฯ บึงหนองแห้ว ถนนโพธิ์ โนนไทย นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
589 ฝายบ้านจานเหนือ กำปัง โนนไทย นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
590 ฝายบ้านสำโรง - ดอนงิ้ว สำโรง โนนไทย นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
591 ฝายลำจอก กำปัง โนนไทย นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
592 ฝายบ้านดอนตำแย บ้านวัง โนนไทย นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
593 ฝายท่าแค - ห้วยก๋องแก๋ง ห้วยท่าโตน โนนไทย โนนไทย นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
594 ฝายบ้านจาน 2 กำปัง โนนไทย นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
595 ฝายบ้านหนองม่วงแต้ โนนไทย โนนไทย นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
596 ฝายบ้านสระจระเข้ โนนไทย โนนไทย นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
597 ทรบ.บ้านงิ้ว หลุมข้าว โนนสูง นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
598 อ่างฯ บ้านหัวทำนบ ธารปราสาท โนนสูง นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
599 ฝายบ้านมะระ ดอนชมพู โนนสูง นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
600 อ่างฯ บ้านดอนชมพู บึงสะแก ดอนชมพู โนนสูง นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
แสดง 581 - 600 ระเบียน (จากทั้งหมด 1919 ระเบียน)
หน้า 30/96 |  <<   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96   >>