ลำดับ ชื่อเขื่อน ตำบล อำเภอ จังหวัด ประเภทอาคาร ประเภทโครงการ
41 อ่างเก็บน้ำห้วยซับหวาย หนองสาหร่าย ปากช่อง นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดกลาง โครงการชลประทานขนาดกลาง
42 ฝายยางบ้านโนนกอก สามเมือง สีดา นครราชสีมา ฝายยาง โครงการชลประทานขนาดกลาง
43 ฝายหินทิ้งบ้านยาง ชุมพวง ชุมพวง นครราชสีมา ฝายหินทิ้ง โครงการชลประทานขนาดกลาง
44 ฝายหินทิ้งบ้านเหมต่ำ ทองหลาง จักราช นครราชสีมา ฝายหินทิ้ง โครงการชลประทานขนาดกลาง
45 ฝายหินทิ้งบ้านตะคร้อ โบสถ์ พิมาย นครราชสีมา ฝายหินทิ้ง โครงการชลประทานขนาดกลาง
46 ฝายบ้านโคกตอง ท่าลาด ชุมพวง นครราชสีมา ฝาย คสล. โครงการชลประทานขนาดกลาง
47 ฝายบ้านดอนทะยุง งิ้ว ห้วยแถลง นครราชสีมา ฝาย คสล. โครงการชลประทานขนาดกลาง
48 ฝายบ้านโนนตูม โนนตูม ชุมพวง นครราชสีมา ฝาย คสล. โครงการชลประทานขนาดกลาง
49 ฝายยางบ้านส้ม ท่าช้าง เฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา ฝายยาง โครงการชลประทานขนาดกลาง
50 ฝายบ้านวังคล้า โนนสมบูรณ์ เสิงสาง นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
51 อ่างเก็บน้ำบ้านสันกำแพง วังหมี วังน้ำเขียว นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดกลาง โครงการชลประทานขนาดกลาง
52 ฝายยางบ้านแก้งสนามนาง โนนสำราญ แก้งสนามนาง นครราชสีมา ฝายยาง โครงการชลประทานขนาดกลาง
53 เขื่อนชุมพวง หนองหลัก ชุมพวง นครราชสีมา ประตูระบายน้ำ โครงการชลประทานขนาดกลาง
54 ฝายยางบ้านเขว้า ปะเคียบ คูเมือง บุรีรัมย์ ฝายยาง โครงการชลประทานขนาดกลาง
55 ฝายบ้านยางน้อย บ้านยาง พุทไธสง บุรีรัมย์ ฝาย คสล. โครงการชลประทานขนาดกลาง
56 ปตร.ลำพังชู หนองดู่ นาโพธิ์ บุรีรัมย์ ประตูระบายน้ำ โครงการชลประทานขนาดกลาง
57 อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด สะแกซำ เมือง บุรีรัมย์ อ่างเก็บน้ำขนาดกลาง โครงการชลประทานขนาดกลาง
58 อ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้มาก บ้านบัว เมือง บุรีรัมย์ อ่างเก็บน้ำขนาดกลาง โครงการชลประทานขนาดกลาง
59 อ่างเก็บน้ำหนองทะลอก นางรอง นางรอง บุรีรัมย์ อ่างเก็บน้ำขนาดกลาง โครงการชลประทานขนาดกลาง
60 อ่างเก็บน้ำลำปะเทีย หนองแวง ละหานทราย บุรีรัมย์ อ่างเก็บน้ำขนาดกลาง โครงการชลประทานขนาดกลาง
แสดง 41 - 60 ระเบียน (จากทั้งหมด 1919 ระเบียน)
หน้า 3/96 |  <<   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96   >>