ลำดับ ชื่อเขื่อน ตำบล อำเภอ จังหวัด ประเภทอาคาร ประเภทโครงการ
541 ฝายบ้านน้อย ด่านนอก ด่านขุนทด นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
542 ฝายบ้านน้อยพัฒนา ห้วยบง ด่านขุนทด นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
543 ฝายบ้านศรีบุญเรือง หินดาด ด่านขุนทด นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
544 อ่างฯ บ้านซับยาง ห้วยบง ด่านขุนทด นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
545 อ่างฯ ลำมะกรูด ห้วยบง ด่านขุนทด นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
546 อ่างฯ บ้านเสาร์ห้า ห้วยบง ด่านขุนทด นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
547 ฝายบ้านขี้เหล็ก หินดาด ด่านขุนทด นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
548 ฝายห้วยลำลุง หนองบัวตะเกียด ด่านขุนทด นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
549 ฝายบ้านขุนร่ม ประสุข ด่านขุนทด นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
550 อ่างฯ บ้านซับไทร ห้วยบง ด่านขุนทด นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
551 ฝายบ้านวังยายทอง พันชนะ ด่านขุนทด นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
552 อ่างฯ บ้านสะพานหิน บ้านเก่า ด่านขุนทด นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
553 อ่างฯ บ้านโนนสง่า พันชนะ ด่านขุนทด นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการพระราชดำริขนาดเล็ก
554 ฝายบ้านใหม่ศรีสุข หนองกราด ด่านขุนทด นครราชสีมา ฝายทดน้ำ โครงการพระราชดำริขนาดเล็ก
555 ฝายหนองมะขามเฒ่า กุดพิมาน ด่านขุนทด นครราชสีมา ฝายทดน้ำ โครงการพระราชดำริขนาดเล็ก
556 อ่างฯ ห้วยสามบาทแง่ซ้าย หนองกราด ด่านขุนทด นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการพระราชดำริขนาดเล็ก
557 ฝายห้วยสามบาทแง่ซ้าย หนองกราด ด่านขุนทด นครราชสีมา ฝายทดน้ำ โครงการพระราชดำริขนาดเล็ก
558 อ่างฯ บ้านขาม ขามสะแกแสง ขามสะแกแสง นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
559 ฝายบ้านทับรั้ง เมืองนาท ขามสะแกแสง นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
560 อ่างฯ บึงชีวึก ชีวึก ขามสะแกแสง นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
แสดง 541 - 560 ระเบียน (จากทั้งหมด 1919 ระเบียน)
หน้า 28/96 |  <<   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96   >>