ลำดับ ชื่อเขื่อน ตำบล อำเภอ จังหวัด ประเภทอาคาร ประเภทโครงการ
501 อ่างฯ บ้านหนองแวง หนองแวง กิ่ง อ.เทพารักษ์ นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
502 อ่างฯ บ้านหนองโพธิ์ สำนักตะคร้อ กิ่ง อ.เทพารักษ์ นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
503 ฝายบ้านหนองบัวหลวง หนองแวง กิ่ง อ.เทพารักษ์ นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
504 อ่างฯ บ้านเกาะแหลม บึงปรือ กิ่ง อ.เทพารักษ์ นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
505 อ่างฯ บ้านใหม่เจริญธรรม หนองแวง กิ่ง อ.เทพารักษ์ นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
506 อ่างฯ บ้านทัพรั้ง หนองแวง กิ่ง อ.เทพารักษ์ นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
507 อ่างฯ บ้านมะค่าคุก บึงปรือ กิ่ง อ.เทพารักษ์ นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
508 อ่างฯ บ้านดอยเจดีย์ บึงปรือ กิ่ง อ.เทพารักษ์ นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
509 อ่างฯ ห้วยจับพง สำนักตะคร้อ กิ่ง อ.เทพารักษ์ นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
510 อ่างฯ บ้านแปรง บ้านแปรง ด่านขุนทด นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
511 อ่างฯ ห้วยสามบาท กุดพิมาน ด่านขุนทด นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
512 อ่างฯ บ้านปราสาท ป่าจังวาน หินดาด ด่านขุนทด นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
513 อ่างฯ บึงจะบู หนองบัวตะเกียด ด่านขุนทด นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
514 ฝายบ้านหนองใหญ่ ห้วยบง ด่านขุนทด นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
515 อ่างฯ บ้านค่ายทะยิง หินดาด ด่านขุนทด นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
516 ฝายบ้านด่านนอก ด่านนอก ด่านขุนทด นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
517 อ่างฯ บ้านด่านใน ด่านใน ด่านขุนทด นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
518 ฝายกุดม่วง ลำเชียงไกร ตะเคียน ด่านขุนทด นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
519 อ่างฯ บ้านวังสนวน หนองกราด ด่านขุนทด นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
520 อ่างฯ บ้านโปร่งกระสัง พันชนะ ด่านขุนทด นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
แสดง 501 - 520 ระเบียน (จากทั้งหมด 1919 ระเบียน)
หน้า 26/96 |  <<   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96   >>