ลำดับ ชื่อเขื่อน ตำบล อำเภอ จังหวัด ประเภทอาคาร ประเภทโครงการ
481 อ่างฯ หนองตาแก้ว ปากช่อง ปากช่อง นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
482 อ่างฯ หนองแก่นท้าว ปากช่อง ปากช่อง นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
483 อ่างฯ บ้านหนองอีเหลอ ปากช่อง ปากช่อง นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
484 อ่างฯ ซับน้ำเย็น ปากช่อง ปากช่อง นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
485 ฝายบ้านโนนกระโดน พญาเย็น ปากช่อง นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
486 อ่างฯ ห้วยหินลับ หนองสาหร่าย ปากช่อง นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
487 ฝายบ้านสระน้ำใส โป่งตาล ปากช่อง นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
488 ฝายบ้านซับสมบูรณ์ วังไทร ปากช่อง นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
489 อ่างฯ บ้านซับหวาย หนองสาหร่าย ปากช่อง นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
490 อ่างฯ หนองผักเสน ปากช่อง ปากช่อง นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
491 อ่างฯ บ้านกลาง โป่งตาลอง ปากช่อง นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
492 ฝายบ้านหัวป้าง พญาเย็น ปากช่อง นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
493 อ่างฯ บ้านหนองหมาก คลองม่วง ปากช่อง นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
494 อ่างฯ บ้านคลองหินปูน วังไทร ปากช่อง นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
495 ฝายบ้านสายฉนวน จันทึก ปากช่อง นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
496 ฝายบ้านวังยายทอง สำนักตระคร้อ กิ่ง อ.เทพารักษ์ นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
497 อ่างฯ ห้วยลิ้นช้าง สำนักตะคร้อ กิ่ง อ.เทพารักษ์ นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
498 อ่างฯ บ้านทำนบเทวดา สำนักตะคร้อ กิ่ง อ.เทพารักษ์ นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
499 อ่างฯ บ้านกุดสระแก้ว สำนักตระคร้อ กิ่ง อ.เทพารักษ์ นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
500 อ่างฯ บ้านสะพานหิน หนองแวง กิ่ง อ.เทพารักษ์ นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
แสดง 481 - 500 ระเบียน (จากทั้งหมด 1919 ระเบียน)
หน้า 25/96 |  <<   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96   >>