ลำดับ ชื่อเขื่อน ตำบล อำเภอ จังหวัด ประเภทอาคาร ประเภทโครงการ
461 อ่างฯ บ้านวังโรงใหญ่ กฤษณา สีคิ้ว นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
462 อ่างฯ บ้านใหม่ กม.9 กุดน้อย สีคิ้ว นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
463 ฝายบ้านทับม้า สีคิ้ว สีคิ้ว นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
464 อ่างฯ ทุ่งพนมวัง มิตรภาพ สีคิ้ว นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
465 ฝายบ้านทับม้า 2 สีคิ้ว สีคิ้ว นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
466 อ่างฯ บ้านหนองบอน หนองน้ำใส สีคิ้ว นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
467 ฝายบ้านฝายหลวง วังโรงใหญ่ สีคิ้ว นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
468 อ่างฯ บ้านไทรงาม หนองน้ำใส สีคิ้ว นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
469 อ่างฯ บ้านวังกระสวย กฤษณา สีคิ้ว นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
470 อ่างฯ บ้านซับกระดาษ ลาดบัวขาว สีคิ้ว นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
471 อ่างฯ คลองมะเกลือ หนองน้ำใส สีคิ้ว นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
472 อ่างฯ หนองพรม มิตรภาพ สีคิ้ว นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
473 อ่างฯ บ้านคลองแจ้ง หนองน้ำใส สีคิ้ว นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
474 อ่างฯ บ้านห้วยเกตุ กฤษณา สีคิ้ว นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
475 อ่างฯ สถานีบันไดม้า ปากช่อง ปากช่อง นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
476 อ่างฯ วัดหนองใหญ่ จันทึก ปากช่อง นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
477 อ่างฯ ห้วยสอยดาว จันทึก ปากช่อง นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
478 อ่างฯ คลองตาลอง ปากช่อง ปากช่อง นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
479 อ่างฯ บ้านหนองสองห้อง วังกะทะ ปากช่อง นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
480 อ่างฯ บ้านดำ คลองปูน หมูสี ปากช่อง นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการพระราชดำริขนาดเล็ก
แสดง 461 - 480 ระเบียน (จากทั้งหมด 1919 ระเบียน)
หน้า 24/96 |  <<   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96   >>