ลำดับ ชื่อเขื่อน ตำบล อำเภอ จังหวัด ประเภทอาคาร ประเภทโครงการ
441 อ่างฯ โสกหมัน มะเกลือเก่า สูงเนิน นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
442 อ่างฯ วังรางใหญ่ มะเกลือเก่า สูงเนิน นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
443 อ่างฯ บ้านคำไฮ มะเกลือเก่า สูงเนิน นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
444 อ่างฯ เขาซาด วังรางน้อย มะเกลือเก่า สูงเนิน นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
445 อ่างฯ บ้านหนองไม้ตาย มะเกลือเก่า สูงเนิน นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
446 อ่างฯ หนองเลาใหญ่ มะเกลือเก่า สูงเนิน นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
447 อ่างฯ บ้านห้วยไผ่ มะเกลือเก่า สูงเนิน นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
448 อ่างฯ บ้านหลุมปูน เสมา สูงเนิน นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
449 ทำนบคลองน้ำขาว ลาดบัวขาว สีคิ้ว นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
450 อ่างฯ ห้วยน้ำซับ คลองไผ่ สีคิ้ว นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
451 อ่างฯ บ้านหนองไผ่ หนองหญ้าขาว สีคิ้ว นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
452 อ่างฯ ขุนนิยมบรรณสาร หนองน้ำใส สีคิ้ว นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
453 อ่างฯ ห้วยวังราง วังโรงใหญ่ สีคิ้ว นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
454 อ่างฯ บ้านซับใต้ กฤษณา สีคิ้ว นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
455 อ่างฯ บ้านวังราง 2 วังโรงใหญ่ สีคิ้ว นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
456 ฝายบ้านกุดน้อย กุดน้อย สีคิ้ว นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
457 อ่างฯ บ้านหนองรี สีคิ้ว สีคิ้ว นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
458 อ่างฯ ห้วยตะแคงเหนือ โสกแหว่ หนองบัวน้อย สีคิ้ว นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
459 อ่างฯ บ้านหนองบัว ลาดบัวขาว สีคิ้ว นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
460 อ่างฯ บ้านชับตาบุด หนองหญ้าขาว สีคิ้ว นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
แสดง 441 - 460 ระเบียน (จากทั้งหมด 1919 ระเบียน)
หน้า 23/96 |  <<   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96   >>