ลำดับ ชื่อเขื่อน ตำบล อำเภอ จังหวัด ประเภทอาคาร ประเภทโครงการ
421 อ่างฯ บ้านโป่งแมลงวัน หนองกระทุ่ม โคกกรวด เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
422 ฝายวังสนวน หนองระเวียง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
423 อ่างฯ บ้านบึงรี หนองไข่น้ำ เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
424 ฝายบ้านชะอม หนองระเวียง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
425 อ่างฯ บึงระงม โคกสูง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
426 อ่างฯ สนามยิงปืน ร.3 พัน 2 หนองไผ่ล้อม เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
427 อ่างฯ บึงทับช้าง จอหอ เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
428 อ่างฯ หนองปลิง ไชยมงคล เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
429 อ่างฯ สายสรรพาวุธ โพธิ์กลาง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
430 อ่างฯ กองบิน 1 หนองจะบก เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
431 อ่างฯ บ้านส้มกบงาม เสมา สูงเนิน นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
432 อ่างฯ บ้านหนองม่วง หนองตะไก้ สูงเนิน นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
433 อ่างฯ บ้านสระเพลง สูงเนิน สูงเนิน นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
434 อ่างฯ บ้านวังรางใหญ่ มะเกลือเก่า สูงเนิน นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
435 อ่างฯ บ้านเสาเก้า สูงเนิน สูงเนิน นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
436 อ่างฯ วังหมาลี้ มะเกลือใหม่ สูงเนิน นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
437 อ่างฯ ทางหลวงบน นากลาง สูงเนิน นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
438 อ่างฯ โสกจาน หนองตะไก้ สูงเนิน นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
439 อ่างฯ ห้วยวังแหว่ หนองตะไก้ สูงเนิน นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
440 ฝายวะภูแก้ว มะเกลือใหม่ สูงเนิน นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานขนาดเล็ก
แสดง 421 - 440 ระเบียน (จากทั้งหมด 1919 ระเบียน)
หน้า 22/96 |  <<   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96   >>