ลำดับ ชื่อเขื่อน ตำบล อำเภอ จังหวัด ประเภทอาคาร ประเภทโครงการ
21 อ่างเก็บน้ำบึงกระโตน ประทาย ประทาย นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดกลาง โครงการชลประทานขนาดกลาง
22 อ่างเก็บน้ำห้วยสะกาด นิคมฯ พิมาย นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดกลาง โครงการชลประทานขนาดกลาง
23 อ่างเก็บน้ำลำฉมวก หลุ่งประดู่ ห้วยแถลง นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดกลาง โครงการชลประทานขนาดกลาง
24 อ่างเก็บน้ำห้วยเพลียก ลำเพลียก ครบุรี นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดกลาง โครงการชลประทานขนาดกลาง
25 อ่างเก็บน้ำห้วยทับครัว บ้านใหม่ ครบุรี นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดกลาง โครงการชลประทานขนาดกลาง
26 อ่างเก็บน้ำห้วยหิน โนนสมบูรณ์ เสิงสาง นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดกลาง โครงการชลประทานขนาดกลาง
27 อ่างเก็บน้ำ บึงหนองคู ขามทะเลสอ ขามทะเลสอ นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดกลาง โครงการชลประทานขนาดกลาง
28 อ่างเก็บน้ำบุ่งตาหลั่ว หนองไผ่ล้อม เมือง นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดกลาง โครงการชลประทานขนาดกลาง
29 อ่างเก็บน้ำหนองแหน หนองบัวศาลา เมือง นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดกลาง โครงการชลประทานขนาดกลาง
30 อ่างเก็บน้ำหนองบัว โพธิ์กลาง เมือง นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดกลาง โครงการชลประทานขนาดกลาง
31 อ่างเก็บน้ำหนองปรือ โพธิ์กลาง เมือง นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดกลาง โครงการชลประทานขนาดกลาง
32 อ่างเก็บน้ำเถกิงพล ปรุใหญ่ เมือง นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดกลาง โครงการชลประทานขนาดกลาง
33 อ่างเก็บน้ำบึงบัวใหญ่ บัวใหญ่ บัวใหญ่ นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดกลาง โครงการชลประทานขนาดกลาง
34 อ่างเก็บน้ำลำสำลาย ตะขบ ปักธงชัย นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดกลาง โครงการชลประทานขนาดกลาง
35 ฝายยางบ้านหนองยาง หนองยาง เฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา ฝายทดน้ำ โครงการชลประทานขนาดกลาง
36 ฝายยางลำเชียงสา สะแกราช ปักธงชัย นครราชสีมา ฝายทดน้ำ โครงการชลประทานขนาดกลาง
37 ฝายยางวังไม้โกลน ท่ายเยี่ยม โชคชัย นครราชสีมา ฝายทดน้ำ โครงการชลประทานขนาดกลาง
38 อ่างเก็บน้ำห้วยเตย สระตะเคียน เสิงสาง นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดกลาง โครงการชลประทานขนาดกลาง
39 ปตร.ธรรมจักรพัฒนา ตลาดไทร ประทาย นครราชสีมา เขื่อนระบายน้ำ โครงการชลประทานขนาดกลาง
40 อ่างเก็บน้ำธารอโศก กลางดง ปากช่อง นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดกลาง โครงการชลประทานขนาดกลาง
แสดง 21 - 40 ระเบียน (จากทั้งหมด 1919 ระเบียน)
หน้า 2/96 |  <<   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96   >>