ลำดับ ชื่อเขื่อน ตำบล อำเภอ จังหวัด ประเภทอาคาร ประเภทโครงการ
301 สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านสวาย สวาย เมือง สุรินทร์ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า
302 สถานีสูบน้ำบ้านตระเปียงจรัง สวาย เมือง สุรินทร์ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า
303 สถานีสูบน้ำบ้านโนนระเวียง ทุ่งกุลา ท่าตูม สุรินทร์ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า
304 สถานีสูบน้ำบ้านเหล่าหมู่3 พรมเทพ ท่าตูม สุรินทร์ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า
305 สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านตาทิพย์1 กระโพ ท่าตูม สุรินทร์ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า
306 สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านตาทิพย์2 กระโพ ท่าตูม สุรินทร์ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า
307 สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านตากลาง กระโพ ท่าตูม สุรินทร์ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า
308 สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหนองซัม เมืองลีง จอมพระ สุรินทร์ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า
309 สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านเพี้ยราม เพี้ยราม เมือง สุรินทร์ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า
310 สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านกู่ เพี้ยราม เมือง สุรินทร์ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า
311 สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านตาอ็อง ตาอ็อง เมือง สุรินทร์ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า
312 สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าอ่างอำปึล-เมือง เทนมีย์ เมือง สุรินทร์ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า
313 สถานีสูบน้ำบ้านโนนตาล้าน นาหนองไผ่ ชุมพลบุรี สุรินทร์ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า
314 บ้านบก บก โนนคูณ ศรีสะเกษ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า
315 บ้านเดียงน้อย เมืองคง กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า
316 บ้านท่า ส้มป่อย ราษีไศล ศรีสะเกษ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า
317 สถานีบ้านหลุบโมก เมืองคง ราษีไศล ศรีสะเกษ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า
318 บ้านท่าช้าง หนองบัว กันทรารมย์ ศรีสะเกษ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า
319 บ้านผึ้ง หนองแค ราษีไศล ศรีสะเกษ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า
320 บ้านหนองโอ่ โนนสังข์ กันทรารมย์ ศรีสะเกษ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า
แสดง 301 - 320 ระเบียน (จากทั้งหมด 1919 ระเบียน)
หน้า 16/96 |  <<   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96   >>