ลำดับ ชื่อเขื่อน ตำบล อำเภอ จังหวัด ประเภทอาคาร ประเภทโครงการ
241 บ้านหนองกก ก้านเหลือง นางรอง บุรีรัมย์ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า
242 บ้านแท่นพระ หนองคู ลำปลายมาศ บุรีรัมย์ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า
243 บ้านโคกสะอาด 3 หินโคน ลำปลายมาศ บุรีรัมย์ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า
244 บ้านโคกเต็ง ป่าชัน พลับพลาชัย บุรีรัมย์ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า
245 บ้านพลับ สะแก สตึก บุรีรัมย์ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า
246 บ้านโคกพัฒนา ลำดวน กระสัง บุรีรัมย์ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า
247 สถานีสูบน้ำบ้านโคกลำดวน ป่าชัน พลับพลาชัย บุรีรัมย์ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า
248 สถานีสูบน้ำบ้านหนองกระทุ่ม ลำปลายมาศ ลำปลายมาศ บุรีรัมย์ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า
249 สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านโคกพัฒนา ลำดวน กระสัง บุรีรัมย์ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า
250 สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านบุ ปราสาท บ้านด่าน บุรีรัมย์ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า
251 สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหนองไม้งาม ปราสาท บ้านด่าน บุรีรัมย์ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า
252 สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านเพียแก้ว บ้านยาง พุทไธสง บุรีรัมย์ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า
253 สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านโคกใหม่ หินโคน ลำปลายมาศ บุรีรัมย์ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า
254 สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านตะขบ หินโคน ลำปลายมาศ บุรีรัมย์ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า
255 สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านละลวด ละลวด ชำนิ บุรีรัมย์ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า
256 สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านพลับ สะแก สตึก บุรีรัมย์ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า
257 สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านท่าม่วง ท่าม่วง สตึก บุรีรัมย์ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า
258 สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าลำปลายมาศ บ้านยาง ลำปลายมาศ บุรีรัมย์ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า
259 บ้านสะแงง สวาย เมือง สุรินทร์ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า
260 ฝายยางบ้านปอยเดิร สวาย เมือง สุรินทร์ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า โครงการชลประทานขนาดกลาง
แสดง 241 - 260 ระเบียน (จากทั้งหมด 1919 ระเบียน)
หน้า 13/96 |  <<   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96   >>