ลำดับ ชื่อเขื่อน ตำบล อำเภอ จังหวัด ประเภทอาคาร ประเภทโครงการ
181 สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำหนองแร้งเฒ่า โบสถ์ พิมาย นครราชสีมา สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า
182 สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านป่างรัง สัมฤทธิ์ พิมาย นครราชสีมา สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า
183 สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบะส่งน้ำบ้านใหญ่เกษร นางรำ ประทาย นครราชสีมา สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า
184 สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบึงเตยกระโตน ประทาย ประทาย นครราชสีมา สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า
185 สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านประสุขชัย ประสุข ชุมพวง นครราชสีมา สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า
186 สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านโนนละลม ชุมพวง ชุมพวง นครราชสีมา สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า
187 สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านโนนอุดม โนนอุดม เมืองยาง นครราชสีมา สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า
188 สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านโต้น บ้านเหลื่อม บ้านเหลื่อม นครราชสีมา สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า
189 บ้านยางน้ำใส นิคม สตึก บุรีรัมย์ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า
190 บ้านท่าม่วง ท่าม่วง สตึก บุรีรัมย์ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า
191 บ้านสตึก สตึก สตึก บุรีรัมย์ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า
192 บ้านหนองฮาง ปะเคียบ คูเมือง บุรีรัมย์ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า
193 บ้านยางลาว ยางลาว ลำปลายมาศ บุรีรัมย์ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า
194 บ้านโคกสะอาด ชำนิ ชำนิ บุรีรัมย์ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า
195 บ้านโจด ปะเคียบ คูเมือง บุรีรัมย์ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า
196 บ้านกุดตานี สตึก สตึก บุรีรัมย์ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า
197 บ้านยางทะเล สระบัว แคนดง บุรีรัมย์ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า
198 บ้านสำโรง กระสัง สตึก บุรีรัมย์ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า
199 บ้านร่อนทอง ร่อนทอง สตึก บุรีรัมย์ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า
200 บ้านหนองโบสถ์ หนองโบสถ์ นางรอง บุรีรัมย์ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า
แสดง 181 - 200 ระเบียน (จากทั้งหมด 1919 ระเบียน)
หน้า 10/96 |  <<   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96   >>