> รายละเอียด
ภาพ: Highslide JS
ชื่อ: ขรน.พิมาย
อยู่ในความรับผิดชอบของโครงการ : โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์
สำนักชลประทานที่ : 8
ประเภทโครงการ: เขื่อนระบายน้ำ
ประเภทอาคาร โครงการชลประทานขนาดใหญ่
ปีที่เริ่มก่อสร้าง (พ.ศ.): 2482
ปีที่ก่อสร้างเสร็จแล้ว (พ.ศ.): 2496
ส่งมอบให้หน่วยงานอื่น คือ :  
ส่งมอบเมื่อ : 2461
13 กรกฏาคม 2550