> รายละเอียด
ภาพ: Highslide JS
ชื่อ: อ่างเก็บน้ำลำปลายมาศ
อยู่ในความรับผิดชอบของโครงการ : โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปลายมาศ
สำนักชลประทานที่ : 8
ประเภทโครงการ: อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่
ประเภทอาคาร โครงการชลประทานขนาดใหญ่
ปีที่เริ่มก่อสร้าง (พ.ศ.): 2529
ปีที่ก่อสร้างเสร็จแล้ว (พ.ศ.): 2534
ส่งมอบให้หน่วยงานอื่น คือ :  
ส่งมอบเมื่อ : 2458
28 เมษายน 2555