> ที่ตั้ง
พิกัด 1:50000 : 47 PRS
พิกัด UTM(E): 821800
พิกัด UTM(N): 1613900
ระวางแผนที่ : 5338 I
หมู่บ้าน: หลุมเงิน
ตำบล: ภูหลวง
อำเภอ: ปักธงชัย
จังหวัด: นครราชสีมา
ลุ่มน้ำหลัก:  
รหัสลุ่มน้ำหลัก:  
ลุ่มน้ำรอง :  
รหัสลุ่มน้ำรอง : -
ลำน้ำ: มูล-ลำพระเพลิง
ตำแหน่งที่ตั้ง (กม.): -
25 กรกฏาคม 2548