> รายละเอียด
ภาพ: Highslide JS
ชื่อ: อ่างเก็บน้ำมูลบน
อยู่ในความรับผิดชอบของโครงการ : โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน
สำนักชลประทานที่ : 8
ประเภทโครงการ: อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่
ประเภทอาคาร โครงการชลประทานขนาดใหญ่
ปีที่เริ่มก่อสร้าง (พ.ศ.): 2529
ปีที่ก่อสร้างเสร็จแล้ว (พ.ศ.): 2531
ส่งมอบให้หน่วยงานอื่น คือ :  
ส่งมอบเมื่อ : 2461
28 เมษายน 2555