> รายละเอียด
ภาพ: ยังไม่มีรูป
ชื่อ: อ่างเก็บน้ำดอนนางงาม
อยู่ในความรับผิดชอบของโครงการ : ชป.บุรีรัมย์
สำนักชลประทานที่ : 8
ประเภทโครงการ: อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก
ประเภทอาคาร โครงการชลประทานขนาดเล็ก
ปีที่เริ่มก่อสร้าง (พ.ศ.): 2526
ปีที่ก่อสร้างเสร็จแล้ว (พ.ศ.): 2526
ส่งมอบให้หน่วยงานอื่น คือ :  
ส่งมอบเมื่อ : -
25 กรกฏาคม 2548