ลำดับ ชื่อเขื่อน ตำบล อำเภอ จังหวัด ประเภทอาคาร ประเภทโครงการ
1 อ่างเก็บน้ำลำตะคอง คลองไผ่ สีคิ้ว นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ โครงการชลประทานขนาดใหญ่
2 อ่างเก็บน้ำลำพระเพลิง ตะขบ ปักธงชัย นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ โครงการชลประทานขนาดใหญ่
3 อ่างเก็บน้ำมูลบน จระเข้หิน ครบุรี นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ โครงการชลประทานขนาดใหญ่
4 อ่างเก็บน้ำลำแชะ โคกกระชาย ครบุรี นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ โครงการชลประทานขนาดใหญ่
5 อ่างเก็บน้ำลำปลายมาศ บ้านราษฎร์ เสิงสาง นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ โครงการชลประทานขนาดใหญ่
6 ขรน.พิมาย ในเมือง พิมาย นครราชสีมา เขื่อนระบายน้ำ โครงการชลประทานขนาดใหญ่
7 อ่างเก็บน้ำลำนางรอง โนนดินแดง โนนดินแดง บุรีรัมย์ อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ โครงการชลประทานขนาดใหญ่
8 อ่างเก็บน้ำห้วยยาง ธงชัยเหนือ ปักธงชัย นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดกลาง โครงการชลประทานขนาดกลาง
9 อ่างเก็บน้ำห้วยบะอีแตน อุดมทรัพย์ วังน้ำเขียว นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดกลาง โครงการชลประทานขนาดกลาง
10 อ่างเก็บน้ำห้วยบ้านยาง โคกกรวด เมือง นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดกลาง โครงการชลประทานขนาดกลาง
11 อ่างเก็บน้ำซับประดู่ มิตรภาพ สีคิ้ว นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดกลาง โครงการชลประทานขนาดกลาง
12 อ่างเก็บน้ำห้วยปราสาทใหญ่ ห้วยบง ด่านขุนทด นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดกลาง โครงการชลประทานขนาดกลาง
13 อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกรตอนบน บ้านเก่า ด่านขุนทด นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดกลาง โครงการชลประทานขนาดกลาง
14 อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกรตอนล่าง บังลังก์ โนนไทย นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดกลาง โครงการชลประทานขนาดกลาง
15 อ่างเก็บน้ำหนองกก พังเทียม พระทองคำ นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดกลาง โครงการชลประทานขนาดกลาง
16 อ่างเก็บน้ำบึงถนนหัก ดอนหวาย โนนสูง นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดกลาง โครงการชลประทานขนาดกลาง
17 อ่างเก็บน้ำห้วยตะคร้อ หนองมะนาว คง นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดกลาง โครงการชลประทานขนาดกลาง
18 อ่างเก็บน้ำห้วยยางพะไล บึงพะไล แก้งสนามนาง นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดกลาง โครงการชลประทานขนาดกลาง
19 อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำเค็ม หนองแจ้งใหญ่ บัวใหญ่ นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดกลาง โครงการชลประทานขนาดกลาง
20 อ่างเก็บน้ำห้วยบง ประสุข ชุมพวง นครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขนาดกลาง โครงการชลประทานขนาดกลาง
แสดง 1 - 20 ระเบียน (จากทั้งหมด 1919 ระเบียน)
หน้า 1/96 |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96   >>